Bây giờ bạn có thể chơi caro trên Smart Phone và Tablet mà không cần cài Flash. Nếu software có lỗi gì xin hãy báo cho chúng tôi biết.