*Nếu bạn mở micro không ai nghe, bạn cần phải dùng Cốc Cốc browser.
*Hướng dẫn cách hát karaoke cho các bạn mới.
*Forum chia sẻ nhạc: Hulk's Blog, Lilom's Blog
Giúp Đỡ