*Nếu bạn mở micro không ai nghe, hãy xem hướng dẫn. Hoặc hãy dùng trình duyệt Cốc Cốc.
*Hướng dẫn cách hát karaoke cho các bạn mới.
*Nếu gặp vấn đề với giao diện mới, bạn có thể trở về giao diện cũ
*Forum chia sẻ nhạc: Hulk's Blog, Lilom's Blog
*Lưu ý: áp dụng giới hạn chuyển tim, và giới hạn loto mỗi lần kinh không được hơn 500 tim.