1. Chọn "Giơ Tay Hát"

2. Nhập tên bài hát

3. Cho phép DK sử dụng microphone và webcam

4. Đợi đến phiên mình hát

5. Khi đến phiên mình hát, chọn "Nhận Mic"

6. Sau khi hát xong, chọn "Trả Mic"